Logo_logo_ced_groep

Gemotiveerde leerlingen ervaren meer eigenaarschap over het eigen leerproces en deeigen leerresultaten. Daarbij halen gemotiveerde leerlingen betere leerresultaten. Hiernaast zijn leerresultaten niet alleen cijfermatig uit te drukken, ontwikkeling op vakoverstijgende vaardigheden is ten minste zo belangrijk.

 In een recent artikel in het magazine Van12 tot 18 gaat CED-adviseur Maarten Jiskoot in op verschillende vormen van motivatie en feedback.

(Dit is een advertorial)