Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

De nieuwe Methodische Aanpak Schoolverzuim werpt zijn vruchten af: veel minder leerlingen en ouders komen voor de rechter vanwege schoolverzuim. De betrokken instanties hebben nu meer oog voor de achterliggende problematiek die schuil kan gaan achter regelmatig spijbelgedrag. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Op de Dag van de Leerplicht in maart van dit jaar is de nieuwe MAS-folder voor scholen gelanceerd: Methodische Aanpak Schoolverzuim. In deze folder staat de integrale aanpak van schoolverzuim beschreven die sinds 2017 in gebruik is. Afhankelijk van de achterliggende redenen en het type verzuim kunnen vanuit de MAS verschillende routes worden gevolgd, die variëren van (vrijwillige jeugdhulp (route 1) tot aanpak via het strafrecht (route 4).
 
In deze aanpak is meer de nadruk komen te liggen op de achterliggende problematiek van schoolverzuim, zowel op school als thuis. De aanpak is licht waar het kan en zwaarder waar nodig. En soms is het dan beter om hulp te bieden aan leerlingen en ouders dan een taakstraf of boete op te leggen.
 
Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak die het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd, blijkt dat er inderdaad veel minder leerlingen en hun ouders voor de rechter verschijnen. Terwijl vorig jaar 3240 zaken voor de rechter kwamen, staat de teller tot en met september op 1930. De betrokken instanties leggen alleen nog straffen op als leerlingen op geen enkele andere manier terug naar school zijn te krijgen en niet willen meewerken.
 
Oud-advocaat in het jeugdrecht Marije Jeltes, die nu docent op dat gebied is aan de Universiteit Leiden, vindt dat het aantal rechtszaken al veel eerder had moeten worden verminderd. “Ik ervaar dat vooral kinderen uit lagere sociaal-economische klassen geraakt worden door vervolging om leerplichtverzuim.” Zij wijst op eenoudergezinnen, waar de ouder ’s ochtends vroeg weg moet om te gaan werken. “Als de school pas in een laat stadium contact opneemt, kan verzuim lang onopgemerkt blijven.’’
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids