Normal_plant_kiem_aarde_groen_klimaat_milieu_duurzaamheid

Veel bedrijven en organisaties willen starten met circulair ondernemen. Leerlingen en docenten van de 94 technasia gaan hen daarbij ondersteunen – met de bedrijven als opdrachtgever. Daarom gaan Stichting Technasium en StartCirculair samenwerken om duurzaamheid binnen het technasiumonderwijs naar een hoger plan te tillen, met speciale aandacht voor circulair ondernemen. Dit melden Stichting Technasium en StartCirculair.

Leren voor Duurzame Ontwikkeling is een belangrijke pijler van de technasiumformule. Technasiumleerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden, houding en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen. Volgens Sluiter streven de bijna honderd technasia naar een duurzaam perspectief dat alom vertegenwoordigd is binnen het technasiumonderwijs: "Nu al vormt bij veel bèta-technisch onderzoek en ontwerp duurzaamheid een belangrijk thema en dus ook binnen het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen. Toch is er nog een wereld te winnen. Niet alleen binnen het (technasium)onderwijs, maar ook bij bedrijven en overheden die in de rol van opdrachtgever samenwerken met de technasia."

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Het onderwijs heeft een bijzondere taak in de circulaire economie. Zo wordt duurzaamheid steeds meer verankerd in het onderwijscurriculum en ontstaan creatieve broedplaatsen waar bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe circulaire toepassingen.

Basis voor duurzame samenwerking

Het eerste wapenfeit van de samenwerking is de training Circulaire Economie die StartCirculair dit schooljaar verzorgt tijdens de scholingsweken die Stichting Technasium organiseert voor technasiumdocenten. Met deze training krijgen docenten de handvatten om de leerlingen te begeleiden bij projecten over circulair ondernemen. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids