Normal_geslaagd_afgestudeerd_slagen_diploma

Door een administratieve fout hebben zo'n 600 leerlingen van Het Assink lyceum in Haaksbergen een diploma ontvangen waarop onterecht staat dat ze cum laude geslaagd zijn. Dit meldt RTV Oost.

Wanneer een leerling met een 8 als gemiddeld eindcijfer slaagt voor zijn examens en voor geen enkel vak een lager cijfer dan een 7 (vwo) of 6 (havo) heeft behaald dan ontvangt hij of zij de eervolle vermelding 'cum laude; , oftewel 'met lof'. Dit wordt op het diploma aangeduid met de zin: "Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO". 
 
Deze zin had uitsluitend op de diploma's van daadwerkelijk cum laude geslaagde leerlingen van het lyceum moeten prijken, maar door een fout stond de vermelding op bijna alle uitgereikte diploma's/ De school heeft de fout gemeld bij de onderwijsinspectie. In overleg is besloten om de diploma's om te ruilen. De leerlingen moeten terugkomen om het onjuiste papiertje in te leveren en ontvangen dan een correct exemplaar. Het omruilen van de diploma's zal "rond de zomervakantie" gebeuren laat de school weten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids