Normal_techniek_student_auto

De beroepsopleidingen van het vmbo staan niet altijd bekend om hun goede imago. In Breda zijn er plannen om dat beeld te veranderen, door opleidingen de komende jaren aantrekkelijker te maken voor scholieren. Uiteindelijk moet zo ook de aansluiting met het mbo soepeler verlopen. Een zogeheten Centrum voor Technologie moet uitkomst bieden. Dat meldt het AD.

Het plan is afkomstig van Building Breda, die de huisvesting regelt voor vo-scholen, en de gemeente Breda. De bedoeling is dat het centrum een tegenhanger wordt van het al bestaande Technasium voor havo- en vwo-leerlingen. Het centrum moet komen in een van de vmbo-vestigingen in de stad. De gemeente en Building Breda bekijken de komende maanden hoe het plan concreet kan worden ingevuld.

Voor bijna 82 miljoen euro is er de afgelopen jaren al geïnvesteerd in de verbouw of nieuwbouw van middelbare scholen door Building Breda. De plannen die Building Breda heeft voor het Centrum voor Technologie gelden voor de lange termijn, waarbij de positie en het imago van het vmbo voorop staan. Miriam Haagh, wethouder van onderwijs in de gemeente, zegt dat het streven is om de dalende, nu stabiliserende lijn van het aantal leerlingen op te vangen. In de techniek en technologie zijn veel opgeleide vakmensen nodig. Daarin wil Breda de komende jaren flink investeren.

Volgens Max Hoefeijzers van Building Breda hebben ouders namelijk nog steeds een negatief beeld van het vmbo. Om die beeldvorming te veranderen is daarom een nieuwe impuls nodig. Het Centrum voor Technologie moet daar dus voor zorgen. Daarnaast moeten er bijvoorbeeld andere schoolpanden van het vmbo worden gemoderniseerd. Uiteindelijk gaat het om het vormen van een doorlopende beroepslijn van het vmbo naar het mbo. Building Breda denkt daarom ook aan samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen.

Onlangs pleitte Marianne Zwagerman in een emotioneel betoog voor het afschaffen van de termen 'laagopgeleid' en 'hoogopgeleid'. Daarvoor in de plaats zouden we onderscheid moeten gaan maken tussen praktisch en theoretisch opgeleid. Lees hier het interview met Marianne Zwagerman op de Nationale Onderwijsgids.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids