Normal_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Vandaag start de eindexamenperiode voor kandidaten vmbo basis, kader en gemengd. Door het hele land en in Caribisch Nederland krijgen de leerlingen praktijkexamens voor hun kiezen, van elektrotechniek tot consumptief-bakken, en digitale examens, van Engels tot aardrijkskunde. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hoopt dat ook deze leerlingen de scholierenorganisatie weten te vinden voor hun klachten en vragen over de examens. Dit meldt LAKS.

"We hebben vorig jaar specifiek voor die doelgroep gepromoot en dat wierp vruchten af. In 2017 zagen we al een enorme stijging van de klachten over de vmbo-examens. We hopen dat die lijn dit jaar doorzet," zegt LAKS-bestuurslid Lizelot van den Berg, coördinator van de eindexamenklachtenlijn 2018.

In 2016 kwam 21 procent van de klachten van het vmbo, in 2017 al bijna 53 procent. Omdat het vmbo aan verandering onderhevig is en er veel gecompliceerde praktijkexamens worden afgenomen willen we heel graag in kaart brengen wat goed en wat minder goed gaat. Vooral de examinering van de praktijkexamens willen we beter monitoren omdat er heel eenvoudig iets mis kan gaan. De leerlingen moeten dan wel hun rechten kennen en er assertief op reageren.
 
Vanaf donderdag 5 april kunnen leerlingen klachten indienen op de website van LAKS. Dat is een paar dagen later dan de start van de examens. Dit heeft te maken met de bouw van de nieuwe site. Voor klachten over geluidsoverlast of slechte organisatie kunnen scholieren alvast bellen op 030 7900910.
 
Het LAKS roept docenten, mentoren en examensecretarissen van vmbo-scholieren het klagen over de examens gangbaar te maken. Dit kan door examenkandidaten goed te informeren en voor te lichten over de gang van zaken rondom examens en de manier waarop leerlingen kunnen klagen.

Bij het LAKS kan geklaagd worden over het examen als geheel, over de voorbereiding van het examen, over het correctievoorschrift, over een specifieke vraag, over geluidsoverlast en over de organisatie van het examen. Ook is het van belang dat examencommissies van scholen open staan voor klachten van examenkandidaten. Met name klachten over de organisatie rondom examens en geluidsoverlast kunnen door een school sneller worden opgepakt.
 
Vanaf donderdag 5 april kunnen examenkandidaten hun klachten over de examens indienen op www.examenklacht.nl, en op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur bellen naar 030 7900910. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids