Normal_examen_multiple_choice_enquete_vragenlijst

Vanaf dinsdag 3 april start de examenperiode voor leerlingen in het vmbo in de basisberoepsgerichte (bb), kaderberoepsgerichte (kb) en gemengde leerwegen (gl/tl). Dit jaar doen er ruim 109.000 leerlingen vmbo-examen. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

De centraal schriftelijke en praktische examens, ofwel cspe's, in het vmbo bb, kb en gl en de digitale centrale examens vmbo bb en kb mogen in examenjaar 2018 worden ingepland vanaf 3 april tot en met 22 juni. De periode voor profielvakcspe’s loopt door tot 6 juli. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.
 
Dit jaar nemen 211.550 kandidaten deel aan de centrale examens. Het gros daarvan zijn vmbo-leerlingen met 109.447 kandidaten. Daarvan volgen bijna 20.000 vmbo'ers de basisberoepsgerichte leerweg (bb), 30.000 de leerweg kaderberoepsgericht (kb) en ruim 60.000 vmbo'ers de leerwegen gemengd en theoretisch (gl/tl).
 
Via het kopje Video op de Nationale Onderwijsgids is een video te vinden die het proces rond de centrale examens duidelijk in beeld brengt. Het filmpje legt uit hoe de centrale examens tot stand komen, welke organisaties daarbij betrokken zijn, hoe Cito de vragen bedenkt en hoe het CvTE de normering bepaalt. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids