Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

In Nederland zitten 4200 leerplichtige kinderen langer dan drie maanden thuis volgens cijfers van de minister van onderwijs. Daarbij komen nog eens 5500 kinderen die een vrijstelling van leerplicht hebben gekregen. In 2010 waren dat nog 3100 kinderen. Dit meldt NTR.

Almere staat met 128 thuiszitters op plek 5 van de grootste 32 gemeenten van Nederland. Aan het eind van het schooljaar 2015-2016 waren dat er nog steeds 55. Scholen in Almere melden in 41 procent van de gevallen verzuim zodanig onvolledig dat leerplichtambtenaren op grond daarvan niks kunnen doen.

Ook in Almere neemt het aantal vrijstellingen van onderwijs toe. In schooljaar 2014-2015 22 kinderen, in schooljaar 2016/2017 maar liefst 82. Ook gaan er 20 procent meer kinderen naar het speciaal onderwijs. In 2015 bleek daarnaast nog eens 37 procent van de scholen in Almere zwak te zijn.

Hebben ze het verzuim in Almere niet goed op orde? Nemen de scholen wel verantwoordelijkheid of zijn de leerplichtambtenaren te laks? Wordt het probleem van thuiszitters voldoende aangepakt? Wordt vrijstelling voor leerplicht te snel afgegeven? Moeten scholen actiever alternatieven gaan zoeken voor hun leerlingen? Of zijn ouders onrealistisch over de mogelijkheden van hun kind?

Daarover gaat Marianne van den Anker in Almere in gesprek met politieke partijen, ouders van (ex-)thuiszittende kinderen, een leerplichtambtenaar en een oud-directeur van speciaal onderwijs, tevens initiatiefnemer voor de onderwijscamper.

Zondag live op NPO Radio 1

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het debatprogramma Kwesties (NTR) reist de komende weken af naar verschillende probleembuurten in heel Nederland. Lokale partijen mogen hun oplossingen aandragen en inwoners krijgen de kans om hun lokale politici live op de radio aan de tand te voelen over de problemen die zij ervaren.

Uitzending: zondag 20.00 - 21.00 uur op NPO Radio 1. Meediscussiëren kan door tijdens de uitzending via de NPO Radio 1-site een bericht te sturen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids