Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is dit lopende schooljaar gedaald met bijna 10.000. Er zijn nu bijna 956.000 leerlingen, terwijl er in het schooljaar 2016-2017 nog sprake was van een aantal van ruim 965.000, zo laten cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien. Dat meldt VOS/ABB.

De daling is het sterkst te zien in gemeenten waar minder dan 100.000 mensen wonen. Ook in kleinere steden van minder dan 100.000 inwoners daalt het aantal middelbare scholieren. Van groei is alleen nog sprake in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Vooral in laatstgenoemde stad neemt het aantal leerlingen nog behoorlijk toe.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids