Normal_inspectie__keuring__rapport__check

Van het experiment Regelluwe scholen zijn er twee onderwerpen die wat minister Arie Slob betreft per direct ingevoerd kunnen worden op alle scholen. De minister van Onderwijs liet dit middels een brief aan de Tweede Kamer weten. Dat meldt VOS/ABB. 

Die brief ging over de Tweede voortgangsrapportage Regelluwe scholen. De twee onderwerpen die volgens Slob meteen kunnen worden aangepast zijn de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs en vereenvoudiging van het schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs. Dat baseert de minister van Onderwijs op ervaringen, zo schrijft hij.

De educatieve keuzedagen in het primair onderwijs hebben als doel om de kinderen ook buiten schooltijden te laren leren. Voor ouders moet het hoogstens twee dagen per jaar mogelijk zijn om samen met hun kind(eren) tijdens schooltijd iets op educatief gebied te ondernemen. Op de scholen die deelnemen aan het experiment Regelluwe scholen heeft de vereenvoudiging van het schoolplan in het primair en voortgezet onderwijs er daarnaast toe geleid dat er minder werkdruk is ontstaan, schrijft Slob in zijn brief.

Er is nog een vijftal andere punten waarover Slob zich positief uitlaat in zijn brief. Toch is het volgens hem minder makkelijk om deze punten meteen in te voeren. Om welke onderwerpen het gaat, is te lezen op de website van VOS/ABB. De gehele kamerbrief van Slob is hier te lezen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids