Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Sommige middelbare scholen voor havo in ons land maken zich zorgen over de resultaten op hun school door de instroom van vmbo’ers. Toch lijkt het er niet op dat havo’s vmbo-leerlingen weigeren puur vanwege de angst op minder hoge scores of uitval. Minister Arie Slob van Onderwijs zegt hierover, in een reactie op Kamervragen van SP en GroenLinks, geen signalen te ontvangen. Dat meldt VOS/ABB.

Bij uitval van vmbo-leerlingen op de havo kan de Onderwijsinspectie de school negatiever beoordelen, omdat de leerresultaten op de school minder worden. Volgens Slob zou de inspectie meer rekening kunnen houden met opstromers van het vmbo naar de havo, zeker wanneer dit op één school een grote groep betreft. 

De Kamervragen die werden gesteld kwamen naar aanleiding van een bericht van de NOS. Daarin werd gesteld dat op sommige scholen de helft van de vmbo’ers doorstroomt naar de havo, terwijl dit op andere scholen soms helemaal niet gebeurt. In zijn reactie benadrukte Slob dat “het bieden van kansen om te stapelen voorop moet staan, aansluitend bij de mogelijkheden en de ambities van de leerlingen”. Een goede kwaliteit van het onderwijs met adequate ondersteuning is daarbij volgens hem van zeer groot belang.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids