Normal_klaslokaal__leeg__vrij__schoolverlater

Ook leerkrachten in het speciaal voortgezet onderwijs staken vandaag. Hun werk is extra zwaar omdat ze lesgeven aan kinderen met gedragsproblematiek. De docenten vallen echter onder dezelfde cao als die van de basischoolleraren, terwijl hun collega’s in het voortgezet onderwijs veel meer verdienen. Dit meldt NOS.

Zo zitten er in het speciaal onderwijs leerlingen met adhd, autisme, depressies en angststoornissen. Een heel divers groepje leerlingen die allemaal hun eigen benadering nodig hebben van de leerkracht. Aan de ene kant zijn de klassen kleiner dan in het reguliere onderwijs, aan de andere kant vinden vaker incidenten plaats. Dit laatste maakt het werk voor de leraren een stuk zwaarder.
 
De leraren in het voortgezet speciaal onderwijs vallen onder dezelfde cao als basisschooldocenten. Ze verdienen daardoor tot 400 euro minder dan de collega's op een reguliere school. Dit, en de zeer hoge werkdruk maken dat het moeilijk is voor de scholen leerkrachten te werven en vast te houden.
 
De leraren willen dat hun positie gelijk getrokken wordt met hun collega’s in het reguliere onderwijs. Met de staking willen ze daarom een duidelijk signaal naar de politiek afgeven. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids