Normal_koning__willem-alexander

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag 17 november een werkbezoek gebracht aan Stichting Weekend Academie in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam. Deze organisatie ondersteunt gemotiveerde jongeren en hun ouders bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien. De Weekend Academie is winnaar van een Appeltje van Oranje 2017 van het Oranje Fonds. Dit meldt het Koninklijk Huis.

Tijdens het werkbezoek sprak Koning Willem-Alexander met een aantal deelnemende kinderen aan de Weekend Academie over hun ervaringen met huiswerkbegeleiding, de zogenoemde talenturen en de lessen van gastsprekers. Daarna had de Koning een gesprek met de directeur van de academie, gemeentelijke bestuurders en enkele schooldirecteuren over de recente ontwikkelingen, het programma-aanbod en het belang van samenwerking met scholen en partners in de wijk. Tenslotte sprak de Koning met enkele vrijwilligers en stagiaires over hun ervaringen met de begeleiding van kinderen.
 
De Weekend Academie biedt een programma met drie onderdelen aan. Bij ‘Train your Brain’ staan huiswerkbegeleiding en studievaardigheden centraal, ‘Be Active’ biedt sportieve en creatieve activiteiten en ‘Dare to Dream’ geeft aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door onder meer beroepsoriëntatie, gastpraktijklessen en excursies.
 
Sinds 2013 biedt de academie ook coaching aan huis om ouders meer handvatten te geven bij de begeleiding en ondersteuning van hun kinderen. De organisatie is actief op twaalf locaties in Amsterdam, Haarlem en Almere en biedt met tweehonderd betrokken medewerkers, stagiairs en vrijwilligers ondersteuning aan ruim achthonderd kinderen per week.
 
Stichting Weekend Academie is winnaar van het Appeltje van Oranje 2017 binnen het thema Krachtige Kinderen. Met de Appeltjes van Oranje beloont het Oranje Fonds succesvolle sociale initiatieven die ervoor zorgen dat alle mensen in de samenleving kunnen meedoen zoveel zij willen en kunnen. Koning Willem-Alexander is samen met Koningin Máxima beschermpaar van het Oranje Fonds.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids