Normal_11005

BERGHAREN - Terra Incognita, een school voor primair en voortgezet onderwijs in Bergharen, voldoet aan de eisen van de leerplichtwet. De onderwijsinstelling heeft daarvoor toestemming gekregen van de Onderwijsinspectie, zo meldt De Gelderlander.

Er is groen licht gegeven voor alle onderwijsvormen die het Terra Incognita aanbiedt. Uit het inspectierapport bleek dat de school een gestructureerd plan heeft, extra zorg biedt aan leerlingen die dat nodig hebben en dat de leraren bevoegd zijn.

Terra Incognita biedt democratisch onderwijs aan, wat inhoudt dat leerlingen zelf hun leerweg mogen inrichten.

© Nationale Onderwijsgids / Henk Zuidema