Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar wat docenten en scholen in het vmbo nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Vereniging Hogescholen, de Onderwijscoöperatie, de VO-raad en Stichting Platforms VMBO. Dat meldt CNV Onderwijs.

Voor docenten, schoolleiders en lerarenopleiders is er voor het onderzoek een vragenlijst ontwikkeld. Er wordt gezocht naar deelnemers die willen meewerken. Het gaat daarbij om kandidaten met de volgende profielen:

  • docenten in het vmbo in één of meer avo-vakken (algemeen vormend onderwijs),
  • docenten in één of meer avo-vakken in een gemengde brugklas (vmbo/havo),
  • schoolleiders op een vmbo-school of een vo-school met een vmbo-afdeling,
  • tweede- of eerstegraads lerarenopleiders in één of meer avo-vakken,
  • lerarenopleiders aan de pabo

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.resned.nl/vmbo. Vervolgens krijgen zij een link toegestuurd naar de vragenlijst. De vragen kunnen nog tot vrijdag 6 oktober aanstaande worden ingevuld. De deadline is om 17.00 uur. Deelnemers kunnen zich na het afronden van de vragenlijst tevens opgeven om mee te doen aan zogeheten focusgroepen, georganiseerd met docenten, schoolleiders, lerarenopleiders en leerlingen in het vmbo.

Meer informatie over dit onderzoek is te verkrijgen via ResearchNed, via het e-mailadres adresonderzoek@researchned.nl, met de vermelding van ‘Onderzoek naar vmbo’ als onderwerp.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids