Logo_logo__vo-raad__vo_raad

Afgelopen week, op dinsdag 12 september, vond er een formele bijeenkomst plaats over het traject naar een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Hierbij werden door de VO-raad en de onderwijsvakbonden afspraken gemaakt over het proces. Dat meldt de VO-raad.

De sociale partners lieten tijdens de bijeenkomst weten graag op korte termijn tot een nieuwe cao te komen. Komende week wordt er door een aantal sociale partners een verkenning uitgevoerd op enkele grotere thema’s die binnen de sector spelen. Vervolgens worden op 10 oktober de wederzijdse inzetten uitgewisseld. De inzet van de VO-raad wordt daarbij in belangrijke mate gebaseerd op de uitkomsten van eerdere cao-ledenbijeenkomsten die afgelopen juni zijn gehouden.

De huidige cao voor het vo duurt tot 1 oktober van dit jaar. Omdat sociale partners de cao vo 2016-2017 niet hebben opgezegd, wordt deze normaal gesproken stilzwijgend verlengd met één jaar. Dat betekent dat de afspraken die nu gelden ook na 1 oktober van kracht zullen zijn, tenzij daarvoor in de lopende cao expliciet iets anders is afgesproken.

Ondanks de verlenging van de huidige cao vo willen de sociale partners graag overgaan tot een nieuwe cao. Daarbij moet er wel duidelijkheid komen over de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids