Normal_10059

AMSTERDAM - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) maakt zich ernstig zorgen over het dalende percentage leerlingen dat slaagt voor het eindexamen.

Dinsdag maakte de NOS bekend dat er steeds minder leerlingen slagen voor hun eindexamen. Volgens de belangenvereniging voor scholieren is deze trend extra zorgelijk, omdat vanaf dit jaar de exameneisen aangescherpt zullen worden.

Het LAKS verwacht zodoende dat het probleem dit jaar alleen maar groter zal worden en er nog minder leerlingen hun diploma zullen halen.

Onbevoegde docenten
Volgens het LAKS is de kwaliteit van het onderwijs debet aan de ontstane situatie en de scholierenorganisatie wijst vooral naar het aantal onbevoegde leraren dat voor de klas staat als oorzaak.

Eén op de vijf docenten in het voortgezet onderwijs zou volgens recente cijfers van het ministerie van Onderwijs zonder de juiste bevoegdheden voor de klas staan.

Urennorm
Ook de nieuwe urennorm zal volgens het LAKS niet tot een verbetering van de onderwijskwaliteit leiden. "Het is een misvatting dat simpelweg het verhogen van de urennorm zal resulteren in een toename van goede lessen. Als er geen docenten zijn om die lessen te geven worden wij, scholieren, daar echt niet slimmer van", stelt Chanine Drijver, voorzitter van het LAKS.

© Nationale Onderwijsgids / Arend Jan Wonink