Normal_schoolverlaters__school__leren__studenten__leerlingen

De regio Breda heeft zich de afgelopen jaren ingezet om schoolverlaters terug te laten keren naar school. Tien jaar geleden zat het aantal schoolverlaters in de Brabantse stad nog op 610; in 2015-2016 waren dat er nog maar 265. Het project lijkt dus een succes te zijn. Dat meldt het AD.

De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) van 2015-2016. Wethouder Mariam Haagh is blij met de positieve ontwikkeling. Volgens haar is dat de verdienste van verschillende partijen: zowel RBL, de scholen zelf als organisaties. Door hun samenwerking komen schoolverlaters op tijd weer in de schoolbanken terecht. Ook wordt deze groep jongeren geholpen met het vinden van een baan.

De taak van het RBL is om de jongeren tot 18 jaar te helpen met het halen van een startkwalificatie. Dat kan havo zijn, vwo of een mbo-diploma op niveau 2. De gemeente gebruikt daarvoor onderwijsloopbaangegevens. Op die manier kan worden bekeken wanneer iemand zijn of haar school niet heeft afgerond.

Jongeren van 18 jaar of ouder krijgen te maken met de regionaal meld- en coördinatiefunctie (RMC). Er wordt dan gekeken welke begeleiding past en of het voor iemand van belang is om terug te gaan naar school of dat het juist beter is om iemand te helpen met het vinden van een baan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids