Normal_dyslexie__spelling__taal

Op scholen met leerlingen uit een welvarender milieu worden mogelijk vaker dyslexieverklaringen afgegeven dan op scholen met leerlingen uit minder welvarende milieus. Dat is de eerste voorzichtige conclusie van onderzoekers naar de vraag waarom het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring de laatste jaren stijgende is. Dit meldt NOS.

Niet alleen het verschil tussen arm en rijk speelt een rol, ook het wel of niet hebben van Nederlands als moedertaal kan medebepalend zijn voor het al dan niet krijgen van een dyslexieverklaring. De onderzoekers benadrukken dat dit de eerste bevindingen zijn en dat harde conclusies hieruit nog niet kunnen worden getrokken. 
 
Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van eerdere berichtgeving eind vorig jaar waarin werd gesteld dat het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring stijgende is. De Inspectie van het Onderwijs had geen verklaring voor de hoge aantallen, maar volgens minister Bussemaker en staatsecretaris Dekker is het aannemelijk dat een groep leerlingen ten onrechte een dergelijke verklaring heeft gekregen. Zij wilden dit aantal terugdringen en vroegen in december 2016 de achterliggende oorzaken te achterhalen. Naar aanleiding van de resultaten van dit beperkte onderzoek zeggen de bewindslieden het onacceptabel te vinden dat de sociale achtergrond een rol kan spelen bij het verkrijgen van een dyslexieverklaring. Zij willen daarom nader onderzoek.
 
Met een dyslexieverklaring komen leerlingen in aanmerking voor extra tijd voor een tentamen en vergoeding van bepaalde kosten. Volgens internationaal onderzoek is het normaal dat 10 procent van de leerlingen last heeft van ernstige dyslexie en niet op te lossen lees- en spellingsproblemen. Uit een eerder onderzoek bleek dat op sommige scholen zo'n 20 procent van de leerlingen een dyslexieverklaring heeft. 
 
Hoogleraren hebben een andere verklaring voor de toename van dyslexie. Dit is volgens hen vooral het gevolg van slecht onderwijs. Meer oefenen zou leiden tot een beduidende afname van gediagnosticeerde kinderen met lees- en rekenproblemen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids