Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Besturen van vmbo-scholen kunnen in samenwerking met het vervolgonderwijs, voor één of meerdere van hun vmbo-vestigingen subsidie aanvragen voor het inrichten van doorstroomprogramma’s van het vmbo naar het mbo of het havo. Demissionair minister Bussemaker en demissionair staatssecretaris Dekker stellen hiervoor in het kader van het actieplan gelijke kansen extra geld beschikbaar. Doel is om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen. Dit meldt Rijksoverheid.

De doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die volgens hun school extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar vervolgonderwijs. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving tijdens hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulp vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) om hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien. Meer informatie over het beleidskader, de aanvraagprocedure en –formulieren vindt u op de website van DUS-i.
 
Over enkele weken volgt een subsidieregeling voor doorstroomprogramma's van primair naar voortgezet onderwijs. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids