Logo_onderwijsgids_afbeelding

Afgelopen schooljaar is er op een middelbare school in Amsterdam gepersonaliseerd rekenonderwijs aangeboden aan leerlingen die tweemaal gezakt waren voor de rekentoets. Met een slagingspercentage van 77 procent over de gehele groep, en 91 procent van de leerlingen die 80 procent of meer aanwezig zijn geweest, was dit een succesvolle pilot.

In september 2016 is onderwijsinstituut WisMon een pilot rekenonderwijs gestart op een middelbare school in Amsterdam. In tien lessen hebben zij 26 leerlingen uit 4 vmbo TL, die tweemaal een onvoldoende scoorden op de rekentoets, begeleid en voorbereid op het examen. En met succes! Van de 26 leerlingen die met een onvoldoende binnen kwamen, zijn er twintig geslaagd voor de rekentoets. Kijk hier voor de volledige resultaten.

De pilot kenmerkte zich door een persoonlijke en intensieve begeleiding. Met een begeleiding van 1 op 5, een persoonlijke mentor en persoonlijke planning kreeg iedere leerling de aandacht die hij/zij nodig had. Naast het geven van uitleg en het beantwoorden van vragen, werd er veel aandacht besteed aan het verhogen van het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Leerlingen oefenden heel gericht binnen een digitale omgeving, zo werkten ze aan díe domeinen en onderwerpen die zij moeilijk vonden. Daarnaast waren er klassikale activiteiten waarbij de leerlingen samen diverse rekenchallenges aan gingen, zoals een examencarroussel en een rekenbingo.

Ook betrof deze pilot leerlingen met dyscalculie. Deze leerlingen hebben tijdens de gehele pilot meegedraaid met de normale lessen. Daarnaast hebben zij vanaf de eerste les leren werken met de rekenkaarten die zij tijdens het examen mogen gebruiken. Graag delen wij onze ervaringen met andere scholen. Neem voor meer informatie contact met ons op via onze website, info@wismon.nl of 030-737 0348.

(Dit is een advertorial van Wismon)