Normal_roken_sigaret

De locatie CSW Bestevaêr in Vlissingen telt bijna geen rokers. Van alle Zeeuwse scholen scoort de school het laagste percentage: slechts 13 procent, volgens cijfers van de Jeugdmonitor Zeeland. Een rookvrij schoolplein zou het geheim zijn van deze opmerkelijke score. Dat meldt Omroep Zeeland.

Het kleine aantal rokers dat Bestevaêr telt, mag geen sigaret opsteken op het schoolplein. Bovendien zijn het alleen de leerlingen uit de bovenbouw van de vmbo-school die roken. Dat is zeer opvallend te noemen, omdat het aantal rokers op andere vmbo-scholen vaak hoog is. Zo scoorde een vmbo-locatie in Zierikzee 50 procent.

Het rookvrije schoolplein op het Bestevaêr is er sinds een paar jaar. Het grote voordeel daarvan is dat er zo minder kopieergedrag is. Dat zegt coördinator Janneke Blok. Volgens haar is roken op die manier lang niet zo stoer. Bovendien worden de onderwerpen roken en verleidingen besproken tijdens de lessen, in de hoop dat ook de nog rokende jongeren zullen afhaken. Want uiteindelijk wil de school uit Vlissingen volledig rookvrij worden, aldus Blok.

De Jeugdmonitor laat verder zien dat roken in de provincie beduidend vaker voorkomt op het vmbo dan dan op havo- en vwo-scholen. Ook in de rest van het land is dit beeld zichtbaar. Tweede Kamer wil dat alle schoolpleinen in 2020 rookvrij zijn. Dat is vorig jaar besloten. CSW Bestevaêr is daarin al een mooi eind op weg.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids