Normal_shutterstock_58982692

Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen elke dag veel werk op hun bord. Huiswerk, werkstukken, presentaties en natuurlijk toetsen waarvoor geleerd moet worden. Een combinatie van werkdruk en spanning voor toetsen en examens kan stress opleveren voor leerlingen. Soms gaat het om gezonde spanning, maar het komt ook voor dat spanning ten koste gaat van de prestatie tijdens toetsen en examens. Op welke manier kun je als school leerlingen die tegen dit probleem aan lopen helpen om ermee om te gaan?

Toetsstress bestaat uit de spanning die vóór de toets ontstaat, bijvoorbeeld tijdens het leren van moeilijke stof, en stress tijdens het maken van de toets, zoals paniek bij het niet weten van het antwoord op een belangrijke vraag. Scholen willen leerlingen graag ondersteunen bij het omgaan met deze spanning, maar bij gebrek aan tijd of een methode is dit vaak niet haalbaar. OnderwijsAdviesBureau Maltha gaat uit van vier verschillende thema’s om het probleem van toetsstress aan te pakken:

  • Voorbereiding: Door middel van een goede voorbereiding richting een toets of examen kun je een groot deel van de spanning laten verdwijnen. Met een goede planning creëert een leerling vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen en wordt de toets een uitdaging, in plaats van een angstfactor.
  • Toetsaanpak: Het plan waarmee je de toets aanpakt heeft grote invloed op je stresservaring op dat moment. Een realistische verwachting van je prestaties is hierbij essentieel, zodat er geen paniek ontstaat als er een vraag niet direct beantwoord kan worden.
  • Het leren observeren en reflecteren op de eigen gedachten voorafgaand en tijdens de toets is ook van belang bij het tegengaan van toets- en examenstress. Veel gedachten die angst, spanning en paniek veroorzaken zijn namelijk niet realistisch. Door dit te realiseren en om te zetten in helpende intenties wordt ook stress verminderd.
  • Tot slot is het belangrijk om de vaardigheden aan te leren die ervoor zorgen dat je de rust terug kunt vinden als de spanning toch de overhand krijgt. Door het eigen maken van een ontspanningsoefening kan een leerling ervoor zorgen dat op deze momenten weer de juiste focus gevonden wordt om de toets optimaal af te ronden.

OnderwijsAdviesBureau Maltha heeft op basis van 35 jaar ervaring in studiecoaching een toets- en examenstresstraining ontwikkeld, waarin leerlingen op een praktische en interactieve manier handvatten aangereikt krijgen om met deze spanningen om te gaan. Daarnaast ondersteunen en ontzorgen wij schoolorganisaties ook op het gebied van vakoverstijgende studievaardigheden en planning. Voor meer informatie kijk op onze website: https://www.malthastudiecoaching.nl/voor-scholen

(Dit is een advertorial)