Normal_klas__klaslokaal__leeg__schoolverlater__vo

De samenwerking van vier middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen is door een van de scholen afgeketst. Het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen heeft na intensief overleg en onderzoek de conclusie getrokken dat er voor de school geen meerwaarde in de samenwerking zit. De drie andere scholen zetten de besprekingen wel voort. Dat meldt Provinciale Zeeuwse Courant.

De vier middelbare scholen hebben tien maanden lang intensief overleg gehad en onderzoek uitgevoerd naar een samenwerking. De scholen kampen met een dalend leerlingenaantal. Het doel van de samenwerking is duurzaam goed kwalitatief middelbaar onderwijs te kunnen bieden in Zeeuws-Vlaanderen.

Eén van de redenen dat het Zeldenrust-Steelantcollege uit het overleg is gestapt, is dat de school wil waken over haar christelijke identiteit. De directeur van de school, Jos de Kooning, heeft wel laten weten dat als personeel bij de andere drie scholen boventallig wordt door het dalende leerlingenaantal, hij bereid is hen bij voorrang in aanmerking te laten komen bij mogelijke vacatures. Ook zegt Kooning bereid te zijn te praten om gezamenlijk een gymnasium of havo- en vwo-afdelingen met weinig leerlingen voor Zeeuws-Vlaanderen te behouden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids