Normal_scholieren_leerlingen_marant_cursus

De aloude ambachtsschool moet weer terugkomen. Het huidige onderwijs sluit onvoldoende aan bij de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn extra investeringen in het beroepsonderwijs broodnodig. Dit is één van de uitkomsten uit het opinie-onderzoek van Jaarbeurs onder leden van het onderwijspanel. Panelleden pleiten ook voor een betere doorstroming van de ene naar de andere beroepsopleiding. Dat meldt Jaarbeurs.

Directie en docenten verschillen over de optimale klassenomvang. En masse vinden ze dat het huidige aantal kinderen in de klas ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs. Zes van de tien ondervraagden vindt 19 tot 24 leerlingen een keurige omvang. De oplossing wordt volgens de ondervraagden niet gevonden door meer efficiency binnen de instelling, maar juist door meer geld van de overheid. Bovendien, zo stellen de ondervraagden, is één norm niet mogelijk. De maximum omvang is afhankelijk van de zorg en begeleiding die nodig zijn.

Het panel heeft overigens geen hoge pet op van het huidige kabinet. Meer dan de helft van de ondervraagden uit primair- en voortgezet onderwijs vindt dat het kabinet Rutte het onderwijs geen goed heeft gedaan. Binnen het kabinet, zo laten de respondenten weten, is er onvoldoende focus voor onderwijs. Zestig procent van de ondervraagden is negatief over de huidige minister en staatssecretaris.

De wensen van de panelleden voor het volgende kabinet zijn: kleinere klassen, extra handen, verlagen bureaucratie, verlagen werkdruk, het omhoog brengen van het niveau van de docenten en extra scholing. De politieke eisen zullen ongetwijfeld aan bod komen tijdens de vele seminars op Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) 2017, die zes weken voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt gehouden.

Jaarbeurs heeft begin dit jaar het initiatief genomen voor dit online panel om de NOT 2017 beter af te stemmen op de ontwikkelingen in het veld. Regelmatig worden de leden geconsulteerd. In november is hen gevraagd antwoord te geven op een aantal stellingen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids