Normal_geld_brief

De gemeente Den Haag geeft het komende jaar 10,5 miljoen euro subsidie aan kinderen en jongeren die problemen hebben. Jongeren mochten zelf meedenken over de projecten. Eén daarvan was de aanpak van schooluitval: jongeren gaan elkaar coachen hierin, in plaats van volwassenen. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Uit de participatie van kinderen, jongeren en ouders rolden verschillende nieuwe ideeën om jongeren te helpen. Eén van die eigen ideeën is dat jongeren elkaar gaan coachen bij schooluitval. Nu gebeurt dit veelal door volwassenen. Een ander idee wordt gerealiseerd voor 120 jongeren met 'problematische schulden': zij krijgen hulp om dit het hoofd te bieden. Naast de nieuwe ideeën krijgen andere projecten ook subsidie. Zo krijgt Homestart ruim 140.000 euro om kinderen uit achterstandsgezinnen thuis voor te lezen. Daarnaast is er geld beschikbaar voor diverse welzijnsorganisaties.
 
Volgens de gemeente Den Haag is het belangrijk om de jeugd de ruimte te geven die hen toekomt en hen te betrekken bij de onderwerpen die ook over hen gaan. Wethouder Ingrid Van Engelshoven: “Van jongs af aan moeten kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. En wie een extra steuntje in de rug nodig heeft moet daarop kunnen rekenen.'' 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids