Normal_m_ms_snoep_chocola

Het Voedingscentrum is niet blij met de berichtgeving over het plan van snoepfabrikant Mars om snoepautomaten op scholen te voorzien van gezondheidsstickers. Volgens het Voedingscentrum draagt deze maatregel niet bij aan het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen, dat door de snoepfabrikant is ondertekend. Het beeld dat het Voedingscentrum meewerkt aan de sticker en het initiatief van Mars ondersteunt, is dan ook niet juist, meldt het Voedingscentrum op haar website. Dit melden NU.nl en het Voedingscentrum.

Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen is een initiatief van de organisatie Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Mars is een van de ondertekenaars van dit akkoord, het Voedingscentrum niet. Wel houdt het Voedingscentrum in de gaten in hoeverre de partijen die ondertekend hebben zich houden aan de richtlijnen van het akkoord.

Volgens het Voedingscentrum voldoet Mars met het plan van de stickers niet aan de Richtlijn Gezondere Kantines, onderdeel van het akkoord.  De sticker heeft geen meerwaarde, aldus het Voedingscentrum, omdat de hoeveelheid calorieën al "sinds jaar en dag" op de verpakking van het snoepgoed staat. Het noemen van calorieën zou bovendien onvoldoende effect hebben. Wil Mars echt aan de richtlijnen voldoen dan moet het zorgen dat op zijn minst 60 procent van het aanbod in de automaten uit gezondere producten bestaat, die beter zichtbaar zijn dan de ongezonde, vindt het Voedingscentrum. Daarvoor moet Mars dan nog dit jaar alle automaten op middelbare scholen en mbo-instellingen ombouwen.

Het Voedingscentrum werkt dus niet mee aan de sticker maar wil wel, op verzoek van Mars, de sticker bekijken. Het centrum legt echter prioriteit bij het nakomen van de afspraken zoals die in het akkoord zijn opgenomen. JOGG, initiatiefnemer van het akkoord, reageerde ook op het plan. JOGG noemt de gezondheidsstickers een stap vooruit in de richting van een gezonde omgeving voor de jeugd maar nog niet voldoende. De verantwoordelijkheid voor het maken van gezonde keuzes ligt niet alleen bij de jongeren zelf. Om te voldoen aan het akkoord moet Mars ervoor zorgen dat de automaten zelf verleiden tot de gezonde keuze.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids