Normal_4f5bd4e0-e0f0-459d-b352-dc6001eb72d8

De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) start acht nieuwe vestigingen. Zeven jaar geleden begon de SvPO met de eerste school in Kapelle, Zeeland. Inmiddels heeft het schoolconcept zich bewezen en heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloten om nog eens acht van dergelijke scholen, verspreid over het land, te bekostigen. Dat meldt SvPO.

De SvPO biedt onderwijs in kleine klassen van gemiddeld nog geen zestien leerlingen. Voor elk vak wordt bovendien ruim voldoende onderwijstijd begroot. Daardoor ontstaan de ideale omstandigheden voor docenten om gedegen onderwijs te bieden met tijd en aandacht voor iedere leerling.

Het onderwijs lijkt bijna op dat van een privé school, maar is gewoon bekostigd en daarmee toegankelijk voor iedereen. De kleine klassen zijn ingedeeld in vijf niveaus (mavo+, havo, havo+, vwo en vwo+) zodat docenten hun lessen goed kunnen afstemmen op het niveau. Bijzondere kenmerken zijn verder een vierdaagse schoolweek met vaste roosters voor een heel jaar, snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen en weinig huiswerk.

De scholen nemen jaarlijks maximaal 80 eerstejaars leerlingen aan. In enkele jaren tijd groeien de scholen zo uit naar ongeveer 400 leerlingen. Door die kleine schaal heerst de menselijke maat. Vanaf de tweede klas gaan de leerlingen twee keer per jaar op taalreis. Deze reizen dragen bij aan de taalontwikkeling, maar de gedeelde ervaringen dragen ook bij aan een prettige sociale sfeer op school.

Voor vwo'ers is er de gelegenheid het gymnasium programma te volgen. In de bovenbouw krijgen alle vwo'ers bovendien bachelorvakken, waardoor ze goed voorbereid aan hun universitaire studie kunnen beginnen.

SvPO kent vrijwel geen zittenblijvers (minder dan 3 procent), brengt veel leerlingen boven hun basisschooladvies uit en laat zelden leerlingen onder dat advies uit komen. De onderwijsinspectie spreekt van een hoge 'doorstroom' en 'opstroom', die echter niet ten koste gaan van de slagingspercentages, stelt SvPO. Afgelopen examenjaar slaagde zowel bij havo als bij vwo ruim 95 procent. Vrijwel alle leerlingen deden dat met een dubbel examenprofiel.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids