Normal_5840

BRUSSEL (ANP)- In vergelijking met hun Europese leeftijdsgenoten blijken Nederlandse jongeren niet graag in een ander Europees land te willen werken. Van de ondervraagden wil 44 procent eventueel een tijd weg, terwijl het Europese gemiddelde op 53 procent ligt.

Dat blijkt uit een Europees onderzoek, waarvan de cijfers vrijdag zijn gepresenteerd. Alleen de Italianen en Turken zijn nog honkvaster.

Van de Nederlandse jongeren is 23 procent bereid voor een langere periode vertrekken, nog eens 21 procent voelt voor een kort verblijf in het buitenland.

Studie
Van de Nederlandse jongeren heeft 18 procent in het buitenland gewoond voor studie of opleiding, en dat is meer dan het Europees gemiddelde van 14 procent.

Brussel noemt de grote Europese bereidheid om ook over de grenzen heen werk te zoeken, positief nieuws voor de Europese arbeidsmarkt.