Normal_roken_sigaret

Voor nagenoeg alle indicatoren van gebruik en risicovol gedrag zijn er verschillen tussen scholieren van het vmbo en vwo; een hoger en meer intensief gebruik bij vmbo'ers vergeleken met vwo'ers. Zo rookt 7 procent van jongeren van vmbo-beroepsgerichte leerweg dagelijks tegenover slechts 1 procent van hun leeftijdsgenoten op het vwo. Hetzelfde patroon doet zich voor bij drinken: 12 procent van de drinkende vmbo'ers drinkt meer dan 20 glazen in een weekend tegenover 4 procent van de drinkende vwo'ers. Dit blijkt uit de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut. 

Het percentage scholieren dat tabak rookt is in de afgelopen 12 jaar sterk afgenomen. In 2015 daalde het aantal scholieren dat ervaring heeft met roken van 33 procent naar 23 procent en halveerde het percentage dagelijks rokers van 6 procent naar 3 procent. Hoewel het bij de meesten beperkt bleef tot eenmalig gebruik, is het opvallend dat in 2015 méér scholieren van 12 tot en met 16 jaar weleens een e-sigaret of shisha pen hebben gebruikt (34 procent) dan een gewone sigaret (23 procent). Op de basisschool heeft één op de tien scholieren ervaring met een e-sigaret. Ook de waterpijp is populair, bijna een kwart van de middelbare scholieren heeft hier ervaring mee en 7 procent gebruikte dit nog in de afgelopen maand.

Het gebruik van alcohol onder jongeren in de afgelopen maand daalde van 38 procent in 2011 naar 26 procent in 2015. Eén op tien drinkende scholieren zegt de alcohol meestal zelf te kopen en 17 procent laat het door een ander kopen. Ruim twee derde van de jongeren krijgt de alcohol van vrienden, broers en zussen of ouders. Van de jongeren die drinken heeft 70 procent de afgelopen maand op een avond vijf of meer glazen gedronken en ruim 20 procent van hen drinkt in het weekend meer dan 10 glazen.

Het cannabisgebruik ooit in het leven is tussen 2011 en 2015 gedaald van 14 procent naar 10 procent. De helft van de jongeren die cannabis gebruiken rookt minder dan één joint per keer, 20 procent van hen rookt meer dan 2 joints. XTC is net als voorgaande jaren de meest gebruikte harddrug. Het gebruik hiervan schommelt al jaren rond de twee procent. Met het gebruik van andere harddrugs zoals cocaïne en amfetamine heeft 1 procent of minder van de jongeren ervaring.

Opvallend is het hoge percentage jongeren dat ooit (8 procent) of in de afgelopen maand (2 procent) lachgas gebruikte. Lachgas wordt door jongeren nauwelijks als ‘drug’ gezien maar eerder als een onschuldig middel. De kennis ontbreekt echter over de gevolgen van herhaaldelijk kortdurend zuurstofgebrek op jonge leeftijd.

© Nationale Onderwijsgids