Normal_dekker__staatssecretaris__sander__onderwijs

Staatssecretaris Dekker weigert Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) geld te geven om een middelbare islamitische school in Amsterdam te starten. Radicale uitlatingen van een bestuurder deden ernstige zorgen rijzen of de school in staat zal zijn haar wettelijke burgerschapstaak waar te maken. Nader onderzoek van de Onderwijsinspectie heeft deze zorgen niet weg kunnen nemen. Het is voor het eerst dat een schoolbestuur op deze grond geen bekostiging krijgt.

Dekker: “Iedere leerling verdient een school die burgerschap en sociale integratie bevordert. Een belangrijke taak van de school is immers om kinderen wegwijs te maken in onze samenleving. Er is geen plek in het bestel voor een schoolbestuur dat in strijd met die taak handelt. Het kan niet zo zijn dat we met belastinggeld een school mogelijk maken waar kinderen zich van Nederland leren afkeren in plaats van er onderdeel van uit te maken.”

SIO kreeg in 2011 op strikt formele gronden toestemming een school te stichten. In juni 2014 betuigde een bestuurslid van de stichting openlijk zijn sympathie voor de terreurgroep Islamitische Staat. De bestuurder in kwestie vertrok uiteindelijk maar de rest van het bestuur nam publiekelijk geen afstand van deze uitlatingen. Dit was aanleiding voor Dekker om de inspectie te laten onderzoeken in hoeverre de school geloofwaardig invulling kan geven aan haar wettelijke taken, alvorens bekostiging over te maken. SIO weigerde echter bij herhaling de inspectie de noodzakelijke informatie te verschaffen.

Dekker: “Scholen hebben de opdracht om bij hun leerlingen de bereidheid en het vermogen te stimuleren om actief deel uit te maken van onze samenleving. In een samenleving als de onze moeten scholen de fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat onderschrijven, deze onderwijzen en ernaar handelen. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar het is geen vrijbrief voor onderwijs dat indruist tegen de waarden van onze democratische rechtsstaat.”

SIO heeft ook verzoeken gedaan om een Islamitische scholengemeenschap in Den Haag te mogen starten, maar kon niet aannemelijk maken dat hier voldoende leerlingenpotentieel is. Bestuursvoorzitter Atasoy van SIO heeft vervolgens een nieuwe stichting opgericht, De Ozonlaag, en daarmee een nieuwe aanvraag gedaan voor het stichten van een school op gecombineerd Islamitisch-Hindoestaanse grondslag. De aanvraag kon op formele en juridische gronden niet geweigerd worden. Dekker laat de Tweede Kamer echter weten ook dit traject kritisch te volgen. Er staat nog een mogelijkheid voor bezwaar- en beroep open voor belanghebbenden. Ook is er nog geen schoolgebouw en geen verzoek om bekostiging.

© Nationale Onderwijsgids