Normal_pesten__digitaal_pesten__laptop__po__vo__so__online_pesten

Jongeren die geregeld kijken naar media waarin asociaal gedrag getoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier niet vaak naar kijken. Dat blijkt uit het proefschrift van Anouk den Hamer, waarop zij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Den Hamer onderzocht voor haar proefschrift waarom jongeren gaan cyberpesten. Dat meldt Vrije Universiteit Amsterdam.

Cyberpesten is pesten dat online plaatsvindt, bijvoorbeeld via de computer of met een smartphone. Hierbij valt te denken aan een bijvoorbeeld ander online uitschelden, iemand berichten met dreigementen studeren of iemand online buitensluiten.

De promovenda ontwikkelde het Cyclic Process Model, een theoretisch model om cyberpestgedrag te verklaren. Het model beschrijft hoe gepeste jongeren negatieve emoties zoals woede en frustraties ervaren. Door afleiding te zoeken in media waarin asociaal en normoverschrijdend gedrag vertoond wordt, lopen zij het risico om te gaan cyberpesten. Jongeren die bijvoorbeeld naar media kijken waarin wordt gevochten, gescholden, veel alcohol wordt gedronken of ander asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier niet vaak naar kijken. Uit het onderzoek van Den Hamer bleek verder dat het cyberpestgedrag van deze jongeren die naar dit type media kijken in de loop van een schooljaar zelfs nog verder stijgt.

Voor het onderzoek heeft de promovenda een schooljaar lang 1005 jongeren gevolgd en op drie momenten gemeten hoe vaak zij gepest worden, boos werden, naar media keken waarin antisociaal gedrag getoond wordt en cyberpestten. 

© Nationale Onderwijsgids