Normal_sander_dekker__staatssecretaris_onderwijs__dekker

Op dinsdag 17 mei 2016 bezoekt staatssecretaris Dekker van Onderwijs de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dekker zal kennismaken met het belteam van het LAKS en met de coördinator van de klachtenlijn Loran Hempenius. Daarnaast zal hij een aantal telefonische klachten van eindexamenkandidaten behandelen. Dat meldt LAKS.

Elk jaar stelt het LAKS een belteam in om klachten over het centrale eindexamen aan te nemen. Dit team bestaat uit vrijwilligers. Vorig jaar bereikte het aantal klachten dat via dit meldteam binnenkwam een recordaantal van 161.000. Afgelopen jaar gingen de meeste meldingen over de inhoud van de examenopdrachten, gevolgd door klachten over de omgeving en omstandigheden waarin de examens werden afgenomen.

Komende donderdag beginnen de examens voor leerlingen van het vwo met het examen Nederlands, het vak dat jaarlijks de meeste klachten oplevert. Havo-leerlingen beginnen die dag met Maatschappijwetenschappen en Natuurkunde. Voor de vmbo'ers begint het examen een dag later met het vak Frans. 

© Nationale Onderwijsgids