Normal_rutte

Minister-president Rutte brengt woensdag 23 maart 2016 een werkbezoek aan het Veurs Lyceum in Leidschendam. Hij wordt hierbij vergezeld door minister Kamp van Economische Zaken, staatssecretaris Dekker van Onderwijs en Neelie Kroes van StartupDelta.

Tijdens het werkbezoek laten leerlingen zien hoe zij op school oefenen met digitale vaardigheden, zoals coderen. Aan vier tafels geven ze demonstraties van toepassing van digitale vaardigheden in de drie ‘talentstromen’ van de school: wetenschap, sport en kunst & media. Digitale vaardigheden zijn essentieel voor innovatie en duurzame economische groei. Door leerlingen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met nieuwe technologieën begrijpen ze later beter hoe technologie werkt en hoe ze nieuwe technieken kunnen toepassen en bedenken. Dat is niet alleen belangrijk voor leerlingen die later in de ICT willen werken, maar voor alle leerlingen, ook voor bijvoorbeeld toekomstige artsen en automonteurs.

Mede daarom heeft het kabinet het advies van Platform Onderwijs2032 onder leiding van Paul Schnabel positief ontvangen. Het platform adviseert om digitale geletterdheid op te nemen in het lesprogramma op lagere en middelbare scholen. Dit advies past goed bij de uitgangspunten van het Techniekpact om uiterlijk in 2020 alle kinderen op de basisschool wetenschap en technologie aan te bieden. Ook binnen het Techniekpact zullen digitale vaardigheden een grotere rol krijgen.

StartupDelta, een initiatief van de Rijksoverheid onder leiding van oud-Eurocommissaris Kroes, heeft het Codepact gelanceerd. Dit is een initiatief van de overheid en 32 bedrijven als Microsoft, Google en Randstad om 400.000 kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool kennis te laten maken met coderen.

© Nationale Onderwijsgids