Normal_4541

De belangstelling voor het vak Duits in het voortgezet onderwijs holt achteruit. Dat brengt een economisch risico met zich mee, omdat Duitsland onze grootste handelspartner is, zo meldt VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

Scholieren hebben weinig interesse voor Duitsland. Het negatieve imago dat het land tot in de jaren negentig had lijkt het inmiddels kwijt, maar er is desinteresse voor in de plaats gekomen, stelt Charlotte Broersma van het Duitsland Instituut.

Het instituut onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW hoe scholieren over Duits, Duitsland en de Duitse les denken. Slechts 36 procent van hen vindt het een redelijk interessant land. Ruim 60 procent vindt de taal niet mooi. Duits heeft vooral een zakenimago: leerlingen denken dat het alleen nuttig is voor handel en economie.

Kenmerkend voor de tanende belangstelling is het geringe aantal aanmeldingen voor de studie Duits aan de Haagse Hogeschool. Dit jaar waren dat er maar 12, terwijl er 180 aanmeldingen waren voor de studie Spaans.