Normal_examen_tentamen_leerling

De inspectie krijgt incidenteel meldingen dat leerlingen ‘onder voorwaarde’ bevorderd worden tot het examenjaar. Als de resultaten van de leerling tegenvallen, wordt de leerling alsnog teruggeplaatst. Dit is niet toegestaan: de overgang naar het examenjaar moet onvoorwaardelijk zijn. Dat meldt de Onderwijsinspectie.

Daarnaast zijn er soms meldingen dat scholen proberen leerlingen uit te sluiten van het examen. Deze leerlingen staan er dan slecht voor en de school verwacht dat ze niet slagen. Met die leerlingen probeert de school soms een “contract” te sluiten. Daarin staat dan dat de leerling zich terugtrekt voor het examen als hij/zij een in het contract vermeld streefcijfer niet heeft gehaald. Ook dit is niet toegestaan. Als het schoolexamen is afgerond, heeft een leerling recht om centraal examen te doen. Ook als op voorhand duidelijk is dat de leerling niet kan slagen.Wanneer de inspectie dit soort meldingen krijgt, spreekt zij de betreffende school hierop aan. De inspectie dan ook leerlingen die dit overkomt, op om het te melden bij de inspectie of het LAKS.

Scholen zouden met dit soort maatregelen het slagingspercentage hoog willen houden, om zo te voorkomen dat ze zwak verklaard zouden worden door de inspectie. Dit berust op een misverstand. De inspectie kijkt juist naar een brede reeks aan gegevens (zittenblijven, afstroom, examencijfers) om de resultaten van een school te beoordelen. Overigens maakt het slagingspercentage hier juist geen deel van uit.

Het spreekt vanzelf dat ouders en leerlingen moeten weten welke resultaten scholen in Nederland bereiken met hun leerlingen. Daarom maakt de inspectie dit soort gegevens ook openbaar. Overigens heeft de rechter hier al in 1996 opdracht toe gegeven, na een beroep van Dagblad Trouw op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). De inspectie maakt geen ranglijsten, omdat ze vindt dat ze daarmee de kwaliteit van scholen geen recht kan worden gedaan.

© Nationale Onderwijsgids