Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Na de voorjaarsvakantie van 2016 starten 3 Walcherse gemeenten de voorlichtingscampagne: 'Doe jij dit, dan ben je strafbaar en dit pakken wij aan'. De campagne richt zich op scholen en jongerencentra en gebeurt in samenhang met voorlichting van Indigo en de GGD. Successen die zijn geboekt via straffen, aanpak of persoonlijke begeleiding dienen als ondersteuning van de campagne. Het doel van de campagne is om de jongeren er bewust van te laten worden dat veel dingen die relatief onschuldig lijken, gewoon strafbaar zijn. Dat meldt gemeente Vlissingen.

Landelijk is er veel publiciteit over kwetsbare meiden en jongens die verwikkeld zijn in situaties waarbij sprake is van ongewenst (seksueel) gedrag. Daarnaast blijkt het moeilijk om het hele verhaal goed in beeld te krijgen. Er wordt vaak niet over gepraat en slachtoffers worden vaak bedreigd of onder druk gezet. De rol van sociale media moet hierbij niet worden onderschat. Reden temeer om deze signalen integraal op te pakken. Dit gebeurt in samenhang met de scholen, Schoolmaatschappelijk werk (SMW), politie en gemeenten.

Om te komen tot een goede aanpak hebben de gemeenten er voor gekozen om de coördinatie bij het Veiligheidshuis Zeeland neer te leggen. Alle signalen die te maken hebben met ongewenst gedrag onder kwetsbare jongeren worden hier verzameld. Ook SMW, jeugd- en jongerenwerk en scholen moeten signalen van ongewenst seksueel gedrag doorgeven aan het Veiligheidshuis. De integrale Proces Coördinator van het Veiligheidshuis doet een eerste check wat er met deze signalen gebeurt of gebeurd is. Vervolgens worden in een tweewekelijks overleg de signalen beoordeeld, geanalyseerd en doorgezet. Als een signaal is doorgezet worden er acties en maatregelen getroffen, zoals een straf, preventie, bestuursrecht of zorg. Een snelle en effectieve interventie is nodig om de pilot succesvol te laten zijn.

Voor het uitvoeren van de pilot is een extra bijdrage van 30.000 euro nodig. De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en het Ministerie van Veiligheid en Justitie stellen dit bedrag beschikbaar.

© Nationale Onderwijsgids