Door de schoolbesturen is in overleg met de gemeente Enschede de vakantieregeling voor het schooljaar 2011-2012 voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in Enschede vastgesteld. De regeling wijkt op enkele punten af van de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zo meldt de Weekkrant.

Om een betere verdeling van het aantal weken tussen de vakanties te realiseren is de herfstvakantie in 2011 een week verplaatst. De herfstvakantie start op maandag 24 oktober 2011 en eindigt op vrijdag 28 oktober 2011.

Reden hiervoor is dat de zomervakantie van 2011 in onze regio laat begint. Hierdoor zouden er tussen de zomer- en herfstvakantie maar zes schoolweken zijn en tussen de herfst- en kerstvakantie negen schoolweken.

In 2012 heeft het basisonderwijs ook de dinsdag en woensdag na Pinksteren extra vakantie, dus van maandag 28 mei 2012 tot en met woensdag 30 mei 2012. Voor het voortgezet onderwijs is dit niet mogelijk gezien het aantal toegestane vakantiedagen per jaar. Daar staat echter tegenover dat de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs al een week eerder ingaat dan voor het basisonderwijs.