De gemeente het Bildt wil een volledige havo op de toekomstige campus voor voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie, zo meldt het Friesch Dagblad.

Momenteel moeten leerlingen na het derde jaar naar Harlingen of Franeker om hun havo-diploma te kunnen halen. ,,Een havo-top is een grote wens van ons", aldus wethouder Haarsma van het Bildt.

De gemeente hoopt rond de zomer duidelijkheid te hebben over de financiering van de geplande campus. De bouw van de campus kost veertien miljoen euro. De scholen betalen zelf enkele miljoenen. De gemeente neemt zes miljoen euro voor haar rekening.

,,Om zo'n grote uitgave te rechtvaardigen, moeten we meerwaarde creëren", aldus wethouder Haarsma van het Bildt. Of de wens wordt vervult, hangt ook af van de buurgemeenten Franekeradeel en Harlingen, waar de leerlingen nu naar toe gaan voor de laatste twee jaren aan de havo.

Naast het streven naar een havo-top, willen gemeente en scholen een leerlingvolgsysteem opzetten. Veel jongeren trekken weg voor studie. Het Bildt wil hen actief informeren over de werkgelegenheid mogelijkheden in de gemeente, zodat ze mogelijk terugkomen naar de regio.

In Wales (Groot-Brittannië) zijn daarmee goede resultaten geboekt. Op deze manier hoopt het Bildt de gevolgen van de verwachte bevolkingskrimp en vergrijzing tegen te gaan.