Normal_leerling_scholiere_verveeld_voortijdige_schoolverlater

4899 leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2014-2015 in het voortgezet onderwijs voor kortere tijd geschorst; 594 leerlingen zijn van hun school verwijderd. Het aantal geschorste leerlingen in het voortgezet onderwijs steeg licht ten opzichte van het vorig schooljaar met 1,5 procent. Het aantal verwijderde leerlingen steeg licht met 0,8 procent. Dat meldt de Onderwijsinspectie.

Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs die geschorst of verwijderd zijn is 76 procent een jongen. De meeste meldingen van schorsing en/of verwijdering betreffen leerlingen in het praktijkonderwijs en het vmbo-b. In de vier grote steden ligt het percentage schorsingen en verwijderingen met 1,6 procent van middelbare scholieren bijna drie keer zo hoog als gemiddeld over het land. In de provincie Overijssel komen naar verhouding de minste schorsingen en verwijderingen voor: daar gaat het om 0,1 procent van de leerlingen. In Zuid-Holland wordt 1 op de 100 scholieren geschorst of verwijderd.

In het basisonderwijs zijn vorig schooljaar in totaal 287 leerlingen geschorst. Voor 31 van hen is een verwijderingsprocedure opgestart. Het betreft vooral leerlingen in de hogere groepen en ruim 90 procent van hen is een jongen. In bijna alle gevallen noemen scholen een onveilige situatie als reden voor de schorsing of verwijdering.

In het speciaal onderwijs zijn afgelopen schooljaar 1165 leerlingen geschorst. Daarnaast vonden 17 verwijderingen plaats. Fysiek geweld tegen personeel of tegen medeleerlingen was de vaakst voorkomende aanleiding voor een schorsing. Van de geschorste of verwijderde leerlingen in het speciaal onderwijs was 84 procent jongen.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn al langer verplicht aan de inspectie te melden als zij een leerling langer dan één dag schorsen of het voornemen hebben een leerling van school te verwijderen. Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook schorsing in het primair onderwijs en het speciaal onderwijs wettelijk geregeld. De hierboven genoemde cijfers zijn gebaseerd op digitale meldingen van scholen aan de inspectie. Meer feiten en cijfers zijn te vinden in een facsheet.

© Nationale Onderwijsgids