Normal_examen_tentamen_leerling

In 2015 heeft 65,8 procent van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een voldoende gehaald op de rekentoets. In 2014 was dit nog 57,8 procent. Ook het gemiddelde cijfer is gestegen van 5.9 in 2014 naar een 6.2 in 2015. Het totale slagingspercentage van de eindexamens is dit jaar met bijna een procent gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit de examenmonitor voortgezet onderwijs 2015 die staatssecretaris Dekker van Onderwijs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal leerlingen dat in 2015 één of meer vakken op een hoger niveau heeft afgesloten is ten opzichte van 2014 met 53 gedaald van 1909 naar 1856 leerlingen. Tot 2014 was er een stijgende lijn in de deelname aan examens op een hoger niveau te zien bij alle schoolsoorten. In 2015 is alleen in het vmbo-kb een stijging te zien van leerlingen die vakken op vmbo-gt niveau hebben afgesloten. Dekker zegt deze ontwikkeling opvallend en teleurstellend te vinden. “Zeker in het licht van de discussies over flexibilisering in het onderwijs en het maatwerkdiploma. Vanwege die uitgesproken behoefte in het onderwijs is het opmerkelijk dat er eerder minder dan meer gebruik gemaakt wordt van de ruimte die er is”, aldus Dekker.

Dit jaar hebben meet leerlingen in het havo en het vwo voor een natuurkundeprofiel gekozen. Ook de keuze voor wiskunde B is in het havo gestegen, evenals in het vwo waar dit ten koste van wiskunde C is gegaan. In het vmbo is geen aanvullend effect van de kernvakkenregel voor Nederlands aangetroffen: het geringe aantal leerlingen dat onvoldoende scoort op Nederlands zou al gezakt zijn op de CE-regel die inhoudt dat een leerling voor het vak Nederlands niet lager dan een 5 mag scoren. De gehele monitor is hier te downloaden.

© Nationale Onderwijsgids