"Het vmbo-t bereidt voor op het havo". Deze wettekst lijkt gemakshalve vaak vergeten te worden: scholen blokkeren de aansluiting tussen vmbo en havo door het stellen van soms bizar hoge aanvullende eisen. Deze situatie moet veranderd worden.


In Nederland kennen we een vroeg selectiemoment, 12 jaar, en teveel scholieren komen in het verkeerde ‘onderwijshokje' terecht. Het domste wat je dan kan doen is deze hokjes dichttimmeren. Bovendien zijn er veel scholieren die door willen leren. Van Bijsterveldt heeft zelf ook gestapeld en is van het vmbo via het havo minister geworden.

Het is goed om te zien dat er nu eindelijk een breed debat op gang komt, alhoewel dit eerst niet nodig leek. Van Bijsterveldt heeft een halfjaar geleden nog toegezegd de overstap te verbeteren en hierover afspraken te maken met de VO-raad. Die sectororganisatie heeft met het LAKS en de ouderorganisaties vervolgens afgesproken een eind te willen maken aan deze aanvullende eisen.

Lees verder