Normal_images__3_

Kinderen leren met name buiten school hoe ze het beste effectief om kunnen gaan met computers en digitale informatie. De digitale geletterdheid van kinderen wordt nauwelijks vergroot door de lessen die zij op school krijgen over computers en digitale media. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Twente naar aanleiding van een groot onderzoek onder 14-jarigen. Dit meldt Kennisnet. 

Onder digitale geletterdheid wordt het vermogen om effectief informatie te zoeken en beoordelen verstaan. Ook valt het veilig omgaan met ICT en digitale media hieronder. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen vooral thuis hun digitale geletterdheid ontwikkelen. Op school krijgen zij ook lessen over computers, mediawijsheid en het gebruik van ICT. Deze lessen hebben nauwelijks invloed, aldus de onderzoekers. De leerlingen legden een praktische toets af en de score die zij behaalden werd vooral bepaald door de thuisomgeving. 
 
De onderzoekers concluderen daarnaast dat digitale geletterdheid niet betekenisvol vergroot wordt wanneer leerlingen naar een school gaan met betere computervoorzieningen, wanneer zij les krijgen van leraren die nascholing hebben gehad of bij verschillende soorten onderwijsaanbod. 
 
Het opleidingstype is daarentegen wel van invloed op de digitale vaardigheden van de leerlingen. Vwo-leerlingen presteren beter op digitale geletterdheid dan havo-leerlingen, terwijl leerlingen op het vmbo of het praktijkonderwijs nog weer wat lager scoren. 
 
© Nationale Onderwijsgids