Op donderdag 4 november is er weer een themadag van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) met het onderwerp `de kwaliteit van het onderwijs'. Bij het LAKS is de scholier de ervaringsdeskundige.

De scholier kan goed meepraten en meedenken over wat `goed' onderwijs is en wat niet. Een andere vraag die op deze dag centraal zal staan is; wat is de definitie van een goede docent?

Voor de ochtend heeft het LAKS de inspectie van het voortgezet onderwijs uitgenodigd. Zij zullen een korte presentatie over zichzelf geven, daarna zal iedereen in verschillende kleinere groepen gaan brainstormen over hoe scholieren bij het `inspecteren van een school' betrokken kunnen raken.

Het middagprogramma dat om 13.00 begint bestaat uit onder andere een paneldiscussie met docenten over wat een `goede' docent is. In het achterhoofd zullen daarbij de thema's van het project LED (leerlingen evalueren docenten) gebruikt worden.

Voor het middagprogramma staat een paneldiscussie gepland. Hiervoor zoekt het LAKS nog enthousiaste docenten die in dit panel hun mening willen geven over de `goede' docent.

De themadag zal plaatsvinden in het cultuurcentrum Parnassos te Utrecht en de inloop begint om 9.30. Vanaf 16:30 wordt de dag afgesloten met een borrel.

Klik hier voor meer informatie.