Koninklijk Atheneum Pitzemburg (Mechelen) maakt voortaan deel uit van het Associated School Project Network (ASPnet) van Unesco.

“Aan de opname in het scholennetwerk van Unesco ging een intensieve procedure van meer dan een jaar vooraf”, zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van KA Pitzemburg .

Om de officiële statusvan Unesco-school te krijgen, moeten scholen kunnen aantonen dat ze op langere termijn het Unesco-gedachtengoed aangaande wereldvrede, rechtvaardigheid vrijheid en dergelijke meer, uitdragen. “En dat is precies wat KA Pitzemburg al jaren doet”, aldus Van der Auwera.

Daarnaast geeft de school vorm aan de vier onderwijspijlers van Unesco: leren kennen, leren doen, leren samenleven en leren zijn.

Het ASPnet werd opgericht in 1953 en bereikt vandaag miljoenen kinderen en leerkrachten via 8.500 aangesloten scholen in 180 landen. Het doel ervan is om kwaliteitsvol onderwijs te ondersteunen, maar ook om wereldvrede, vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling te bevorderen.