Normal_normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les_autisme_adhd

Met de komst van het passend onderwijs gaan veel leerlingen die bijvoorbeeld autisme of ADHD hebben ook naar het reguliere onderwijs. Nu blijkt dat deze kinderen het moeilijk hebben op reguliere middelbare scholen. Zo lopen ze vast door de wisseling van lokalen, drukke schoolgangen en elk lesuur een andere docent voor de klas. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Met de komst van passend onderwijs is het de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen met bijvoorbeeld autisme of ADHD in het reguliere onderwijs komen, in plaats van altijd op speciale scholen te zitten. Dit zou onder meer de kosten moeten drukken, want scholen voor speciaal onderwijs zijn per leerling veel duurder dan reguliere scholen. Zo kost het reguliere onderwijs ongeveer 5.000 euro per leerling per jaar, op het voortgezet speciaal onderwijs is dit 18.000 euro.

Veel middelbare scholen zouden moeite hebben om de juiste zorg voor de leerlingen te regelen. Vooral in het eerste jaar van de middelbare school, wanneer de leerlingen net van de basisschool komen, zou het lastig zijn. “In september en oktober gaat het nog wel. Maar dan wordt het november en denkt de school: goh, deze leerling heeft toch extra ondersteuning nodig. Maar dat kan die school dan niet meteen bieden”, zegt Karin Loggen, directeur van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

Annemieke Mol Lous, lector passend onderwijs aan de Hogeschool Leiden, constateert dat het onderwijs voor zorgleerlingen op de meeste middelbare scholen nog in de kinderschoenen staat. Dit zou onder meer komen doordat een docent maar één les met de betreffende leerling heeft. Op de basisschool is er veel meer aandacht voor zorgleerlingen, omdat de juf of meester dan de hele dag met de betreffende kinderen te maken heeft. Het speciale onderwijs zou juist voor deze leerlingen beter zijn, omdat daar de klassen kleiner zijn en docenten zorgen voor zoveel mogelijk rust en regelmaat. Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het passend onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids