Normal_staatssecretaris_sander_dekker

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het maatwerkdiploma veel mogelijkheden biedt om leerlingen uit te dagen. Dekker is dan ook voorstander van meer maatwerk in het onderwijs. Echter, benadrukt Dekker, het maatwerkdiploma mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van het onderwijs als geheel. Dat meldt de VO-raad.

Onlangs concludeerde de Onderwijsinspectie dat het onderwijsstelsel niet flexibel genoeg is en dat er minder wordt gestapeld. Er zouden dan ook vele positieve reacties zijn gekomen om het idee van de VO-raad om een maatwerkdiploma in te stellen. Hierin kunnen leerlingen vakken in verschillende tempo's en op verschillend niveau volgen. Nu worden leerlingen niet genoeg uitgedaagd in het onderwijs. Dit bleek uit het Onderwijsverslag 2013-2014.

Grotere motivatie zou leiden tot betere onderwijsprestaties. Volgens Dekker zou het maatwerkdiploma goed samengaan met het zogenoemde plusdocument: een 'school cv' dat een overzicht geeft van de kennis, vaardigheden en competenties die een leerling in zijn schoolcarrière heeft opgedaan. Extra inspanningen in het voortgezet onderwijs kunnen hiermee inzichtelijk worden gemaakt. Op korte termijn wil Dekker met de VO-raad om de tafel om het plan uit te werken. Ook vraagt de staatssecretaris advies aan de Onderwijsraad over de flexibilisering van eindtoetsing in het primair en voortgezet onderwijs. Dit advies wordt rond de zomer van 2015 verwacht. 

© Nationale Onderwijsgids