ROTTERDAM (ANP) - Het gaat op verschillende fronten niet goed met de Antilliaanse schooljeugd. Ze verzuimt relatief vaak van school en „een omvangrijk deel" (18,8 procent) verlaat vroegtijdig de school zonder diploma. Bovendien raken ze relatief sneller in de criminaliteit.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Uitvallers en doorzetters' in Rotterdam, dat de Erasmus Universiteit maakte in opdracht van de gemeente Rotterdam. De studie is gebruikt voor de Monitor Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers.

Vooral kinderen uit eenoudergezinnen doen het relatief slecht. „Van deze Antilliaanse jongeren wordt 15 procent verdacht van crimineel gedrag, terwijl dat bij jongeren die opgroeien in een gezin met twee ouders, ruim 8 procent is", constateren de onderzoekers. Antilliaanse jongeren blijven in vergelijking met andere bevolkingsgroepen überhaupt langer hangen in de criminaliteit.

Bijna driekwart groeit op in een eenoudergezin en minder dan een kwart wordt opgevoed in een gezin met twee ouders. Bij Turkse, Marokkaanse en autochtone jongeren is deze verdeling andersom. Wel kennen de Turken een grotere groep vroegtijdig schoolverlaters (20,1 procent), terwijl die onder de autochtonen 14 procent is. Het grootst is de groep vroegtijdig schoolverlaters onder westerse allochtonen (21,7 procent).