Normal_klas_lokaal_leeg

De Inspectie Jeugdzorg heeft haar Jaarbericht 2014 gepubliceerd. Een van de belangrijke thema’s is de aanpak van de thuiszittersproblematiek. Volgens de Inspectie Jeugdzorg bestaat er niet één gerichte aanpak voor deze problematiek. Wel zouden er bepaalde acties zijn die de kans op succes vergroten. Aan de hand van het onderzoek is een website gemaakt. Dit meldt de Inspectie Jeugdzorg. 

Bij ‘thuiszitters’ gaat het om leerplichtige jeugdigen die door omstandigheden langdurig geen onderwijs volgen. Het zijn doorgaans kwetsbare kinderen, met complexe problemen en een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg. In het onderzoek is bij drie samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs onderzocht welke factoren een rol spelen bij het succesvol oplossen van problemen van thuiszitters. De website die is opgesteld aan de hand van het onderzoek is onderverdeeld in zeven thema's, die volgens de inspectie niet los van elkaar te zien zijn en mekaar versterken. De website is hier te bekijken.

In het Jaarbericht wordt onder meer aandacht besteed aan het eindrapport over zes jaar stapsgewijs toezicht op de jeugdzorgplus (in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO)), het toezicht op de justitiële jeugdinrichtingen (in samenwerking met de Inspectie Veiligheid en Justitie, de IGZ en de IvhO), het toezicht naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en werkbezoeken aan ruim twintig jeugd- en wijkteams door het hele land.

De samenwerkende jeugdinspecties publiceerden in 2014 onderzoek naar de wijze waarop in 21 gemeenten op beleidsniveau en in vier gemeenten in de praktijk de zorg en ondersteuning voor gezinnen met geringe sociale redzaamheid wordt vormgegeven.

© Nationale Onderwijsgids