Normal_tablet_werken_touchscreen

Opiniepeiler Maurice de Hond, tevens oprichter van de Steve Jobsscholen, is niet te spreken over het onderzoek van het Kohnstamm instituut naar het gebruik van tablets in het onderwijs. Volgens de onderzoeksinstantie leidt het gebruik van tablets niet tot een betere motivatie van leerlingen. De Hond is het niet eens met deze conclusie en eist dat het Kohnstamm Instituut het onderzoeksrapport aanpast. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.

Scholen die tablets gebruiken verwachten niet zozeer dat de prestaties van leerlingen erop vooruit zullen gaan. Wel denken ze dat leerlingen gemotiveerder in de klas zitten als ze op een tablet mogen werken in plaats van uit een boek. Volgens het Kohnstamm Instituut komt deze verwachting maar zeer ten dele uit. Maurice de Hond vindt echter dat het onderzoek statistisch niet klopt en stelt dat het Instituut de onderzoeksresultaten nooit naar buiten had mogen brengen.

Kohnstamm onderzocht het effect van vier tablet-applicaties op de motivatie van leerlingen voor vier verschillende vakken. Uit interviews met schoolleiders en docenten kwam naar voren dat slechts een van de vier applicaties voldoet aan de verwachtingen; alleen de app voor rekenen in het voortgezet onderwijs bleek een positief effect te hebben op de motivatie van leerlingen.

Het Kohnstamm Instituut geeft toe dat het onderzoek geen sterke basis heeft. Volgens onderzoeker Joost Meijer is het nu eenmaal moeilijk om een a-selecte steekproef uit te voeren in het onderwijs omdat je te maken hebt met al gevormde klassen. Daardoor werden in het onderzoek onder meer ook kinderen van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken. De Hond stelt dat het Kohnstamm daarmee “zondigt tegen de basale statistiek-regels”. Het Kohnstamm Instituut blijft achter het onderzoek en de conclusies staan.

© Nationale Onderwijsgids